מהם יחסי מרות ואיך עולם המשפט מתייחס לניצולם?

יחסי מרות מתקיימים במידה שלאחד מהצדדים בקשר יש סמכות והשפעה על הצד השני, למשל סטודנט ומרצה ששולט על ציוניו, מנהל שמחליט על קידומו של עובד ועל התפתחות הקריירה שלו או מפקד בצבא אשר לו שפע של סמכויות על בהקשר לפקודיו. ניצול של יחסי מרות זוהי התפתחות בעייתית של יחסים כאלה, כאשר הצד בעל הכוח והסמכות מנצל אותם לצורך השגה של טובות אישיות. בעולם המשפט מתייחסים לניצול יחסי מרות בחומרה רבה

 

יחסי מרות – הגדרות

פערי כוח מובנים ופערים בסמכות בין שניים במסגרת משותפת, מייצרים יחסי מרות בין השניים. יחסי מרות יכולים להתבסס על גיל, על תפקיד מקצועי, על מעמד חברתי או על מעמד כלכלי. לדוגמה, בעל דירה ודייר הם יחסי מרות שקשורים במעמד כלכלי, ובהם לבעל הדירה כוח וסמכות על תחום המגורים של הדייר. מערכת יחסי מרות של מורה ותלמיד מובנית גם על בסיס של תפקיד מקצועי וגם על היררכיית גיל חברתית, שמאפשרת למבוגר לנצל את תמימותו של הילד. מצב כזה נקרא ניצול יחסי מרות.

התפתחות בעייתית

 

ניצול יחסי מרות וההשלכות

ניצול יחסי מרות מתקיים כאשר בעל הכוח או הסמכות משתמש בכוחו או מנצל את מעמדו כדי להשיג טובות הנאה. פעמים רבות יש קשר הדוק בין הטרדה מינית לניצול יחסי מרות כאשר הצד המנוצל נדרש להתנהגויות מיניות בלתי רצויות, ומסכים לכך בגלל מצבו הפגיע במסגרת יחסי מרות. בין השאר, יחסי מרות מנוצלים לשם סחיטה מינית, רווח כלכלי, הטבות בלתי מוצדקות או הסתרה של הטרדה או תקיפה מינית.

 

מה אומר החוק?

החוק בישראל, כמו גם במדינות מערביות מתקדמות אחרות, מתייחס בחומרה רבה לניצול יחסי מרות וקובע חוקים ותקנות שמטרתם להגן על המצויים בצד החלש של יחסי מרות. חוק העונשין קובע שיחסי מרות הם יחסים בין המוסמך על פי דין או נוהג לטיפול, ייעוץ, השגחה או הדרכה, לבין הנתון לטיפולו. החוק מתייחס למעשה מגונה תוך ניצול יחסי מרות כעבירה חמורה יותר ממעשה מגונה ללא יחסי מרות.

יחסי המרה

 

מניעה, זיהוי, דיווח וטיפול במקרים של ניצול יחסי מרות

ניצול יחסי מרות זו בעיה של החברה כולה אשר משמשת מראה למצבה המוסרי והערכי של הסביבה. לכן יש משמעות רבה בהגנה על החלשים ביחסי מרות – במניעה, בזיהוי, בדיווח ובטיפול בעבירות של ניצול יחסי מרות. חשוב לדאוג להדרכה מותאמת גיל על יחסי מרות וליצור קוד התנהגות ברור שקובע איסור וענישה על כל התנהגות שיכולה להתפרש כניצול יחסי מרות. כמו כן חשוב לייצר ולשמר ערוצי דיווח נגישים לקורבנות או לעדים לניצול יחסי מרות.

 

לסיכום

החוק בישראל מעניק לקהילות מוחלשות כלים להגנה מפני הטרדה וניצול, וביניהם, למי שמצוי בצד החלש ביחסי מרות שהידרדרו לכדי ניצול. חשוב ליצור בסביבת עבודה מערכת ארגונית למניעת מקרים כאלה ולטיפול ארגוני ופלילי בהם.

החוק בישראל

אולי תאהבו גם את